Wzory dokumentów

PCC-3 Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych
Pobierz
VAT-26 Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej
Pobierz
VAT-R Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług
Pobierz
Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) 2023
Pobierz
NIP 8 Zgłoszenie identyfikacyjne w zakresie danych uzupełniających KRS
Pobierz
PIT-2 Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
Pobierz
PIT-2 wniosek o wycofanie
Pobierz
PIT-2A Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
Pobierz
Remanent / Arkusz spisu z natury
Pobierz
kwestionariusz osobowy dla osoby powołanej na członka zarządu
Pobierz
kwestionariusz osobowy dla pracownika
Pobierz
kwestionariusz osobowy dla zleceniobiorcy
Pobierz
skierowanie na badania lekarskie
Pobierz
zgłoszenie członka rodziny do ubzepieczenia zdrowotnego
Pobierz