Polityka prywatności i Cookies

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że BIALTAX Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ul. Łaziennej 3/6, 21-500 Biała Podlaska, zarejestrowane pod numerem KRS 0000532709, NIP 5372638285 (dalej: „BIALTAX” lub „Administrator”) przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

1) Administratorem danych osobowych jest BIALTAX Sp. z o.o., ul. Łazienna 3/6, 21-500 Biała Podlaska, zarejestrowane pod numerem KRS 0000532709 , NIP 5372638285.

2) Z Administratorem można się kontaktować:
– pisemnie, na adres: BIALTAX Sp. z o.o., ul. Łazienna 3/6, 21-500 Biała Podlaska
– za pomocą poczty elektronicznej, na adres: biuro@bialtax.pl

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach związanych utrzymaniem serwisu internetowego Administratora, w tym zapewnienia możliwie najlepszej jakości funkcjonowania tego serwisu.
Ponadto, BIALTAX może wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe, aby pomóc w zrealizowaniu transakcji lub zamówienia, do kontaktu z klientem, w celu dostarczania produktów/usług, złożenia zapytania ofertowego, wystawiania klientom rachunków za zakupione produkty/usługi, przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, zastrzeżeń oraz zapytań, a także w celu zapewnienia ciągłej obsługi i wsparcia.

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci konieczności zagwarantowania dostępności serwisu internetowego, polepszania jakości usług oraz inne, związane z funkcjonowaniem serwisu internetowego, w szczególności badania statystyk odwiedzalności. Dane osobowe mogą być wykorzystane również, do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO w związku z art. 6 ust 1 lit f RODO) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa takich jak przepisy prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości (na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO). W przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkowników w oparciu o udzieloną zgodę, Usługodawca przetwarzał będzie dane osobowe do czasu jej wycofania, na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem serwisu internetowego, badaniem statystyk odwiedzalności, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym (art. 6 ust 1 lit c RODO).

6) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej.

7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, tj.
• czas trwania umowy- w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
• okres przedawnienia roszczeń + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• 5 lat +1 rok — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
• do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
• do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;
• do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową

8) Ma Pan/Pani prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
– wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,
– wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Cookies

Serwis automatycznie zbiera informacje poprzez pliki cookies, brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator serwisu, firma BIALTAX Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ul. Łaziennej 3/6, 21-500 Biała Podlaska, zarejestrowana pod numerem KRS 0000532709 , NIP 5372638285. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
– dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
– utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
– „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
– „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
– „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Administrator serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu