Wniosek o wydanie A1 można złożyć tylko elektronicznie – zmiana od 1 kwietnia 2022

Wniosek o wydanie A1 można złożyć tylko elektronicznie – zmiana od 1 kwietnia 2022r.

Dokument A1 potwierdza, że ustawodawstwo polskie jest właściwe na przykład dla osoby delegowanej do pracy w innym państwie. Zaświadczenie A1 jest wydawane na podstawie prawa unijnego w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Od początku kwietnia br. wnioski o wydanie tego dokumentu można składać do ZUS wyłącznie w postaci elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).

Wnioski papierowe nie będą już przyjmowane. Od 1 kwietnia 2022 r. ZUS wydaje zaświadczenie A1 wyłącznie w postaci dokumentu elektronicznego i udostępnia go wnioskodawcy na PUE. Wydruk zaświadczenia A1 stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w dokumencie wystawionym w postaci elektronicznej przez ZUS i jest dokumentem urzędowym w rozumieniu polskich przepisów. ZUS uruchomił na swojej stronie internetowej usługę weryfikacji autentyczności zaświadczenia A1. Do formularza elektronicznego należy wprowadzić określone informacje z tego zaświadczenia, a w odpowiedzi walidator poinformuje o ważności dokumentu. W ten sposób zagraniczna instytucja zabezpieczenia społecznego, zagraniczny pracodawca lub inny podmiot mogą sprawdzić ważność przedłożonego dokumentu i jego prawdziwość.

Znowelizowane przepisy ustawowe oraz wdrożone na ich podstawie środki mają na celu usprawnienie procesu ubiegania się i wydawania zaświadczeń A1, m.in. pozwalając uniknąć błędów przy ich wypełnianiu, zapobieganie nadużyciom oraz ograniczenie obiegu dokumentacji papierowej.

źródło prawo.pl

Chcesz wiedzieć więcej ? – Zostań naszym klientem ! – Wypełnij poniższy formularz i poproś o kontakt