Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w zależności od formy zatrudnienia mogą mieć charakter obowiązkowy bądź dobrowolny.

Wysokość składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe są określane według stopy procentowej obowiązującej w danym okresie, a potrącane są z kieszeni pracodawcy jak i z pensji pracownika.

Wysokość składek społecznych za osoby prowadzące działalność gospodarczą uzależniona jest od grupy ubezpieczenia w której się znajdują.

Nie można zapominać, że oprócz wyliczenia składek obowiązkiem płatnika jest comiesięczne przesyłanie w wyznaczonym terminie deklaracji rozliczeniowych do ZUS  tj. ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RZA czy ZUS RSA oraz ich opłacanie na swój numer rachunku składkowego.