Szkolenia BHP

Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie ponosi pracodawca.

Kształtowanie oraz tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest dla pracodawcy jednym z najważniejszych celów w zakresie ochrony zdrowia i życia do których powinien dążyć zatrudniając pracowników. Dla pracodawcy jest to obowiązek, który winien realizować zgodnie z nałożonymi na niego przepisami prawa.

Szkolenia BHP należy powtarzać w czasie trwania stosunku pracy w celu usystematyzowania i utrwalenia wiedzy z tej dziedziny oraz przedstawienia zmian jakie mogły zajść np. w ostatnim okresie stanu zagrożenia epidemicznego.

Rozróżniamy dwa rodzaje szkoleń, a mianowicie wstępne (przed dopuszczeniem pracownika do pracy) oraz okresowe ( w trakcie zatrudnienia). Jedne i drugie muszą być przeprowadzone przez osobę posiadającą kwalifikacje w tej dziedzinie.