Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to prosta forma opodatkowania działalności gospodarczej. Podatek płaci się od przychodu, bez pomniejszania go o koszty.

Ryczałt ewidencjonowany wskazany jest głównie dla podatników, którzy prowadzą działalność niewielkich rozmiarów i nie ponoszą dużych kosztów uzyskania przychodu. Stawki podatku są o wiele niższe niż w wypadku opodatkowania na zasadach ogólnych. Aby określić wysokość podatku należy prowadzić ewidencję przychodów, w której ujmuje się sprzedaż związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Rozliczanie się w formie ryczałtu ewidencjonowanego wymaga wybrania jego właściwej stawki która zależy od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej. Dostępne wartości to: 17 %, 15 %, 12,5%, 10%, 8,5 %, 5,5 % i 3%.

Prawidłowo wybrane stawki ryczałtu są atrakcyjne podatników ale nie każdy może się na nie zdecydować.