Rozliczenia z ZUS, US, PFRON

Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek dokonywać rozliczeń z ZUS i US. Jeśli zatrudnia pracowników niepełnosprawnych to może również ubiegać się o dofinansowania z PFRON.

By prawidłowo naliczać składki ZUS oraz na cele ewidencyjne pracodawca ma obowiązek przekazywać deklaracje rozliczeniowe. ZUS DRA jest składana za okresy miesięczne i w niej wykazane są składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz wypłacone świadczenia. Do ZUS DRA w niektórych przypadkach dołączać należy także inne dodatkowe raporty. Te informacje są wysyłane za pośrednictwem programu Płatnik. Kolejnym elementem są rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Przedsiębiorcy muszą odprowadzać comiesięczne zaliczki na podatki dochodowe za swoich pracowników. Taką informację, w której przekazują zestawienie roczne owych zaliczek jest deklaracja PIT 4-R wysyłana drogą elektroniczną. Innym dokumentem są PIT-y 11 za pracowników, które są informacją o osiągniętym przychodzie w danym roku kalendarzowym. Kolejny organ- PFRON daje możliwość ubiegania się o dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego i by takie można było uzyskać w każdym miesiącu za pośrednictwem portalu SODIR wysyłane są wnioski o wypłaty.

Należy również dodać, że w wyżej wymienionych przykładach rozliczeń ważne są terminy ich wysyłki, których należy każdorazowo przestrzegać.