Księgi rachunkowe (pełna księgowość)

Księgi rachunkowe to uporządkowane chronologicznie zestawienie wszystkich zdarzeń gospodarczych które wydarzyły się w firmie.

Pokazują one jakie obroty i saldo generuje firma, a także jakie są jej aktywa i pasywa.
Na księgi rachunkowe składają się: dziennik, księga główna, zestawienie obrotów i sald, księga pomocnicza oraz inwentarz czyli wykaz aktywów i pasywów.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych nazywane jest też pełną księgowością. W odróżnieniu od księgowości uproszczonej prowadzenie ksiąg rachunkowych jest najbardziej zaawansowaną metodą ewidencji zdarzeń gospodarczych mających wpływ na finanse przedsiębiorstwa. Zgodnie z obwiązującymi w Polsce przepisami niektórzy przedsiębiorcy (w tym także organizacje) są zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Pozostali podatnicy mogą zdecydować się na pełną księgowość, ale jest to tylko ich wolny wybór.

Z prawnego punktu widzenia nie ma żadnych przeszkód, aby właściciel firmy samodzielnie prowadził jej księgowość. Jednakże pełna księgowość wymaga wiedzy rachunkowej i podatkowej. Dodatkowo – tej wiedzy nie da się przyswoić raz i wykorzystywać przez kilka lat. Wciąż zmieniające się przepisy wymagają ciągłej aktualizacji wiedzy. Reasumując – wielu przedsiębiorców nie ma czasu, aby rzetelnie zająć się księgowością firmy.

Ze względu na powyższe warto skorzystać z pomocy sprawdzonego biura rachunkowego.