Karta Podatkowa

Karta podatkowa to  najprostsza forma opodatkowania działalności gospodarczej w polskim systemie podatkowym. Kwota podatku jest stała i nie jest zależna od uzyskanego dochodu.

Wysokość miesięcznego podatku  jest ustalana decyzją naczelnika urzędu skarbowego, na podstawie rodzaju i zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, ilości zatrudnionych pracowników oraz liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność.
Przedsiębiorcy na Karcie podatkowej nie mają w trakcie roku obowiązku prowadzenia księgowości ani składania deklaracji PIT.

O zamiarze rozliczania podatku kartą podatkową należy zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego składając wniosek PIT-16 w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia a po zakończeniu roku podatkowego do 31 stycznia podatnik ma obowiązek złożyć deklarację PIT-16A.

Stawki karty podatkowej na dany rok są określone w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Aby rozliczać się za pomocą karty podatkowej, przedsiębiorca musi spełnić jednak szereg warunków.