Ulga na zakup terminala płatniczego

Przedsiębiorcy, którzy kupią terminal płatniczy i będą nim obsługiwać transakcje płatnicze, będą mogli skorzystać z ulgi podatkowej na ten cel.

Ulga na nabycie i obsługę terminala płatniczego jest przeznaczona dla przedsiębiorców:

  • opodatkowanych według skali podatkowej (PIT-36)
  • opodatkowanych podatkiem liniowym (PIT-36L)
  • podatników podatku dochodowego od osób prawych (CIT-8).

W roku podatkowym podatnik będzie mógł odliczyć od podstawy obliczenia podatku maksymalnie 1000 zł.

W przypadku podatników, którzy są zwolnieni z obowiązku rejestrowania przychodów przy użyciu kas rejestrujących (zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług), odliczeniu będzie podlegała kwota maksymalnie 2500 zł.

Prawo do odliczenia ulgi będzie przysługiwać w roku podatkowym, w którym podatnik umożliwił płatności za pośrednictwem terminala płatniczego i w następnym roku.

Oznacza to, że podatnik będzie miał prawo do ulgi przez 2 lata podatkowe.

Jeżeli przedsiębiorca poniesie wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych w roku 2022, to prawo do ulgi będzie mu przysługiwało w rozliczeniu za rok 2022 i 2023. Wydatki poniesione w 2022 roku odliczy od podstawy obliczenia podatku w zeznaniu składanym za 2022 rok, a wydatki poniesione w 2023 roku – w zeznaniu składanym za 2023 rok.

Jeżeli podstawa obliczenia podatku w danym roku będzie niższa niż przysługująca kwota ulgi, to nieodliczoną część poniesionych wydatków podatnik będzie mógł odliczyć w zeznaniach składanych za kolejne lata.

Płatnicy VAT spełniający definicję małego podatnika VAT będą mogli odliczyć od podatku VAT kwotę odpowiadającą 200% poniesionych wydatków na nabycie i obsługę terminala płatniczego, ale maksymalnie 2 000 zł.

 

Chcesz wiedzieć więcej ? – wypełnij poniższy formularz i poproś o kontakt