Terminy płatności składek ZUS w 2022 roku

Do kiedy należy opłacić składki ZUS w 2022 roku?

Od 2022 r. obowiązują nowe terminy płatności składek i przekazywania dokumentów rozliczeniowych.

To 5, 15 i 20 dzień danego miesiąca.

  1. Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (m.in. urzędy gmin, miast) termin pozostanie bez zmian – do 5-tego dnia następnego miesiąca.
  2. Dla płatników składek mających osobowość prawną, m.in. spółek kapitałowych, spółdzielni, fundacji, itp. – będzie to termin do 15-tego dnia następnego miesiąca.
  3. Dla pozostałych płatników składek, m.in. jednoosobowych firm i innych podmiotów bez osobowości prawnej – do 20. dnia następnego miesiąca.

Chcesz wiedzieć więcej ? – Zostań naszym klientem ! – Wypełnij poniższy formularz i poproś o kontakt