Ryczałt – nowe limity od 1 stycznia 2023r.

Ryczałt – nowe limity o 1 stycznia 2023r.

Od 1 stycznia 2023 r. zwiększono limit umożliwiający na korzystanie z opodatkowania przychodów ryczałtem.

Wzrósł on z 250 tys. do 2 mln euro tj. 9.654.400,00 zł (według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy tj. 4,8272 zł)

Dodatkowo ustawa o ryczałcie pozwala na wpłacanie podatku zryczałtowanego w okresach kwartalnych – dotyczy to jednak podatników rozpoczynających działalność oraz tych których których przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 200 tys. euro tj. 964.440,00 zł (wg. tego samego kursu co powyżej).

Chcesz wiedzieć więcej ? – wypełnij poniższy formularz i poproś o kontakt