Polski Ład – PIT-2 składać oświadczenie czy nie składać ?

Po wejściu 1 stycznia 2022r. nowych przepisów z ustawy Polski Ład wielu pracowników zastanawia się czy składać oświadczenie PIT-2, czy też je wycofać?

Czym zatem jest PIT-2?

To nic innego jak oświadczenie, dzięki któremu pracodawca będzie upoważniony do zmniejszania zaliczki na podatek dochodowy  o 1/12 kwoty wolnej od podatku (5100 zł rocznie) czyli 425 zł miesięcznie. Kalkulacja jest prosta – jeśli złożymy PIT-2 to mamy wyższe wynagrodzenie a jeśli nie złożymy wówczas nasze wynagrodzenie będzie niższe.

Kiedy można złożyć PIT-2?

Najczęściej oświadczenie PIT-2 składamy u danego pracodawcy przy podpisywaniu umowy o pracę – należy również nadmienić, że w kolejnych latach nie trzeba składać go ponownie jeśli stan faktyczny w nim wskazany nie uległ zmianie tj. nie otrzymujemy emerytury bądź renty; nie osiągamy dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną; nie osiągamy dochodów z działalności gospodarczej, z najmu lub dzierżawy, nie otrzymujemy świadczeń pieniężnych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz dany zakład jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia. Należy przez to rozumieć, że jeśli mamy kilka zakładów pracy to tylko w jednym z nich można złożyć PIT-2.
Jeśli nie mamy złożonego oświadczenia o pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy o kwotę wolną, a chcielibyśmy aby miała ona zastosowanie to w/w oświadczenie należy złożyć przed terminem pierwszej wypłaty w danym roku podatkowym.

Rozliczenie roczne, a zwrot kwoty zmniejszającej podatek tj. 5100 zł

Wielu pracowników jest przekonanych, że jeśli nie złożą oświadczenia PIT-2 swojemu pracodawcy w celu miesięcznego potrącania zaliczki na podatek dochodowy to w rozliczeniu rocznym dostaną zwrot kwoty w całości czyli 5100 zł. Prawdą jest, że owa kwota będzie miała zastosowanie w deklaracji rocznej tj. PIT- 37 ale kwota zwrotu podatku będzie uzależniona od wielu czynników, m.in. od osiąganych dochodów, przysługujących ulg i odliczeń czy też od odprowadzonych miesięcznych zaliczek. Zatem czy otrzymamy w całości zwrot kwoty zmniejszającej podatek wyniknie dopiero z prawidłowego rozliczenia w zeznaniu rocznym.

II próg podatkowy, a PIT-2

Na podstawie przepisów Polskiego Ładu kwota zmniejszająca o 1/12 zaliczkę na podatek dochodowy będzie miała również zastosowanie do II progu podatkowego- czyli jeżeli zarobimy więcej niż 120 tys. zł i nasza nadwyżka zostanie opodatkowana stawką 32% kwota zmniejszająca podatek będzie również uwzględniona.

 

Izabela Krasucka – specjalista ds. kadr i płac oraz BHP w BIALTAX Kancelaria księgowo podatkowa.

 

 Aktualną wersję oświadczenia tj. PIT-2(7) ważną od 10.01.2022 r. oraz wniosek o wycofanie PIT-2 można pobrać z panelu klienta w sekcji wzory dokumentów.

 

Chcesz wiedzieć więcej ? – wypełnij poniższy formularz i poproś o kontakt