Polski Ład – niższe stawki podatku na ryczałcie

Zmiany zawarte w Polskim Ładzie zawiera kolejne zmiany polegające na obniżeniu stawek dla niektórych zawodów tj. z 17 na 14% dla zawodów medycznych, tj. lekarzy, dentystów, weterynarzy, pielęgniarek, położnych czy fizjoterapeutów oraz zawodów technicznych: architektów, inżynierów budownictwa czy rzeczoznawców budowlanych. Zmniejszeniu ulega również stawka ryczałtu z 15 na 12 % dla informatyków, programistów i osób świadczących usługi IT

Chcesz wiedzieć więcej ? – wypełnij poniższy formularz i poproś o kontakt                                             .