Limit zwolnienia podmiotowego w VAT na 2023 rok

Limit zwolnienia podmiotowego w VAT na 2023 rok wynosi 200.000 zł.

W ubiegłym roku kwota limitu była identyczna i jeśli nie została ona przez podatnika przekroczona to może on nadal korzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT.

Podatnicy którzy rozpoczynają działalność w ciągu roku limit zwolnienia obliczają proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności. Zwolnienie podmiotowe w VAT przysługuje im z mocy prawa i nie muszą oni składać żadnych deklaracji informujących Fiskusa o ich wyborze.

Jeśli jesteś już czynnym podatnikiem VAT i chcesz skorzystać ze zwolnienia podmiotowego to będziesz miał do tego prawo najwcześniej po upływie roku, licząc od końca roku, w którym je utraciłeś lub z niego zrezygnowałeś. Należy w tym celu złożyć aktualizację formularza VAT-R. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku wystąpi obowiązek korekty podatku VAT odliczonego przy zakupie środków trwałych, wyposażenia i towarów które nie zostały sprzedane gdyż nie będą one już służyć działalności opodatkowanej VAT.

Chcesz wiedzieć więcej ? – wypełnij poniższy formularz i poproś o kontakt