Stażysta w dziale księgowości

Poszukujemy osoby zainteresowanej odbyciem stażu w dziale księgowości lub kadr i płac

Zakres obowiązków:

 • pomoc przy prowadzeniu uproszczonej księgowości,
 • pomoc w prowadzeniu pełnej księgowości,
 • wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego,
 • archiwizacja i porządkowanie dokumentacji księgowej,
 • pomoc w prowadzeniu akt pracowniczych
 • pomoc w naliczaniu wynagrodzeń oraz składek do US i ZUS
 • pomoc przy sprawozdawczości do ZUS, US, GUS
 • pomoc w innych pracach bieżących biura.

Wymagania:

 • ukończenie bądź studiowanie takich kierunków jak finanse, rachunkowość, ekonomia, administracja,
 • bardzo dobra obsługa komputera,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • dobra praca w zespole,
 • sprawna organizacja pracy, dokładność i samodzielność, lojalność
 • chęć nauki i rozwoju osobistego,

W trakcie stażu oferujemy:

 • indywidualną opiekę merytoryczną specjalistów ds. księgowości, kadr i płac
 • praktyczne wykorzystanie teoretycznej wiedzy zdobytej w trakcie studiów
 • praktyczną naukę obsługi systemów księgowych, kadrowych i urządzeń biurowych
 • zapoznanie z funkcjonowaniem działu księgowości,
 • zapoznanie z rodzajami i kierunkami obiegu dokumentów i zakresem zadań wykonywanych w dziale,
 • udział w procesie sporządzania sprawozdań dla instytucji zewnętrznych (GUS, NBP, bank, Urząd Skarbowy)

Po zakończeniu stażu:

 • wystawimy opinię na temat wykonywanej pracy potwierdzającą zdobyte doświadczenie i nabyte umiejętności
 • wybranym kandydatom oferujemy zatrudnienie i możliwość dalszego rozwoju kariery w naszej kancelarii

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) na adres: praca@bialtax.pl wraz z oświadczeniem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Bialtax Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ul. Łaziennej 3/6, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za uwagę. Zastrzegamy sobie przy tym prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami