Wykorzystujesz pojazd wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej? Chcesz odliczać 100% podatku VAT? Złóż druk VAT-26

VAT-26 Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej.

Jeśli prowadzisz firmę i w ramach prowadzonej działalności planujesz kupić samochód osobowy, którego masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, masz prawo do odliczenia podatku VAT na ten zakup. Nie ma przy tym znaczenia, czy kupisz pojazd nowy czy używany. Ważne jest, żebyś zarówno ty jak i sprzedawca, od którego kupujesz samochód, był czynnym podatnikiem VAT.

Ile możesz odliczyć podatku VAT za zakup samochodu osobowego do firmy

  • Odliczenie podatku VAT w 50 %

Możesz odliczyć 50% podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z kupnem i użytkowaniem samochodu, jeżeli zamierzasz go używać zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych.

  • Odliczenie podatku VAT w 100 %

Możesz odliczyć 100% podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z kupnem i użytkowaniem samochodu, jeżeli zamierzasz go używać wyłącznie do celów służbowych.

Żeby odliczyć pełną wartość VAT (100%) od wydatków związanych z kupnem i użytkowaniem samochodu:

  • zgłoś pojazd do urzędu skarbowego na druku VAT-26, tj. informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej,
  • prowadź szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu – kilometrówkę do VAT,
  • wprowadź wewnętrzny regulamin użytkowania pojazdu w firmie: ustal sposób i zasady wykorzystywania pojazdu; wyklucz użycie do celów prywatnych.

Termin złożenia informacji VAT-26

Jeżeli chcesz odliczyć cały podatek, VAT-26 złóż w terminie do  25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniosłeś pierwszy wydatek związany z pojazdami.

Poniesienie pierwszego wydatku

Pierwszym wydatkiem związanym z samochodem jest wpłata zaliczki na poczet zakupu pojazdu lub usługi (najmu/leasingu), w zależności od tego, która z tych sytuacji wystąpiła jako pierwsza.

Brak złożenia informacji VAT-26 w terminie

Do czasu złożenia VAT-26, urząd uznaje, że samochód nie jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, czyli masz prawo do 50% odliczenia VAT. Po złożeniu VAT-26, możesz w 100% odliczyć podatek VAT, począwszy od dnia, w którym złożyłeś informację.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Informację VAT-26 złóż do urzędu skarbowego w terminie:

  • 25 dni od poniesienia pierwszego wydatku związanego z pojazdem – w przypadku złożenia informacji o rozpoczęciu użytkowania pojazdu wyłącznie na potrzeby firmy,
  • najpóźniej przed dniem, w którym dokonujesz zmiany – w przypadku zmiany sposobu wykorzystania pojazdu (np. chcesz zacząć wykorzystywać samochód do celów innych niż działalność gospodarcza).

źródło biznes.gov.pl

Potrzebujesz wsparcia w tym procesie ? – Zostań naszym klientem ! – Wypełnij poniższy formularz i poproś o kontakt

wzór formularza VAT-26 znajdziesz w sekcji Panel klienta/wzory dokumentów