NIP 8 – Zgłoszenie identyfikacyjne w zakresie danych uzupełniających KRS

NIP 8 – Zgłoszenie identyfikacyjne w zakresie danych uzupełniających KRS

Kiedy rejestrujesz działalność gospodarczą w KRS (np. spółkę handlową), w twoim wniosku są tylko podstawowe dane. To jednak wystarczy, żeby zarejestrować spółkę i automatycznie nadać Ci NIP i numer REGON. Jednak, dla pełnej rejestracji w charakterze podatnika lub płatnika, oraz w zakresie statystyki publicznej, musisz jeszcze przekazać tzw. dane uzupełniające. Są to dodatkowe informacje, takie jak np. numer rachunku bankowego lub miejsce prowadzenia działalności. Te dane złóż do urzędu skarbowego na formularzu NIP-8. Zgłoszenie składasz samodzielnie. Potem urząd przekaże dane w twoim imieniu do GUS i ZUS.

Pamiętaj, że przekazanie danych uzupełniających o spółce jest twoim obowiązkiem.

W zgłoszeniu podaj m.in.:

 • dla urzędu skarbowego:
  • skróconą nazwę (firmę),
  • wykaz rachunków bankowych,
  • adresy miejsc prowadzenia działalności,
  • dane prowadzącego dokumentację rachunkową, w tym jego NIP,
  • adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej,
  • dane kontaktowe,
  • dane dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich identyfikatory podatkowe (jeśli masz osobową spółkę handlową);
 • dla Głównego Urzędu Statystycznego:
  • przewidywaną liczbę pracowników,
  • formę własności na podstawie procentowego udziału własności w ogólnej wartości kapitału,
  • powierzchnię ogólną gospodarstw rolnych i użytków rolnych,
  • dane kontaktowe (np. telefon, e-mail, adres strony internetowej);
 • dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:
  • nazwę skróconą płatnika,
  • datę powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne,
  • wykaz rachunków bankowych,
  • adres do korespondencji,
  • adres prowadzenia działalności,
  • dane dotyczące poszczególnych wspólników (jeśli masz osobową spółkę handlową).

Jaki jest termin na złożenie NIP-8

 • 21 dni od dnia wpisu spółki do KRS;
 • 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności – jeśli zamierzasz odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne (np. jeśli jako przedsiębiorca zagraniczny otwierasz oddział w Polsce).
 • 7 dni od dnia wystąpienia zmian wtedy, gdy chcesz uaktualnić ujęte w nim dane, np. twojej spółki

źródło biznes.gov.pl

Potrzebujesz wsparcia w tym procesie ? – Zostań naszym klientem ! – Wypełnij poniższy formularz i poproś o kontakt

wzór formularza NIP-8 znajdziesz w sekcji Panel klienta/wzory dokumentów