Leasing operacyjny czy finansowy – różnice podatkowe z uwzględnieniem przepisów w ramach Polskiego Ładu

Leasing operacyjny czy finansowy – różnice podatkowe z uwzględnieniem przepisów w ramach Polskiego Ładu

Leasing operacyjny
W leasingu operacyjnym kosztem uzyskania przychodu jest czynsz inicjalny (pierwsza wpłata) oraz wszystkie raty leasingowe. Podatek VAT doliczany i płacony jest „proporcjonalnie” wraz z każdą z tych opłat. Leasingobiorca nie może amortyzować środka trwałego będącego przedmiotem umowy.

Leasing finansowy
Z kolei w leasingu finansowym to leasingobiorca ma prawo do amortyzacji. Do kosztów, poza amortyzacją, zaliczyć może tylko część odsetkową raty. Istotne jest również to, że przy leasingu finansowym (w odróżnieniu od operacyjnego) podatek VAT należy zapłacić od całości transakcji już na jej początku. Nie będzie to zatem VAT naliczony tylko od czynszu inicjalnego, ale od wszystkich płatności w całym okresie leasingu – z góry. Nie każde przedsiębiorstwo może, czy chce sobie na coś takiego pozwolić. Dodać tu jednak należy, że niektórzy leasingodawcy pomagają „refinansować” ten VAT – dzięki temu doliczany jest on jakby do rat poprzez dodatkową usługę finansową, choć samo rozliczenie z US nastąpiło „jednorazowo”. VAT ten odzyskamy też optymalnie w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji JPKV7 lub pomniejszymy sobie podatek należny o jego wartość.

Która forma jest częściej wybierana?
Większość umów ( nawet 80% ) zawieranych w Polsce to umowy leasingu operacyjnego. Dlaczego tak jest? Najczęściej daje on większe korzyści podatkowe niż jego „finansowa” wersja – dotyczy to przede wszystkim nowych samochodów osobowych. Nie bez znaczenia jest również jego prostota w rozliczeniach podatkowych (pierwsza wpłata i raty w całości w koszty), a także wspomniana już wcześniej możliwość płacenia i rozliczania VAT wraz z kolejnymi ratami. Same firmy leasingowe również preferują udzielanie leasingu operacyjnego. Można powiedzieć, że jest to niemal domyślna forma finansowania przy sporządzaniu ofert przez finansujących.
O ile są przypadki kiedy można zastanawiać się czy lepiej skorzystać z leasingu operacyjnego czy finansowego – i tu bez znajomości sytuacji finansowej i podatkowej przedsiębiorstwa się nie obejdzie – o tyle są też takie sytuacje gdzie wybór jednej lub drugiej formy finansowania wydaje się być oczywisty.

Kiedy leasing operacyjny?
Leasing operacyjny będzie korzystniejszy dla firm, które:
• chcą sfinansować nowe samochody osobowe. Amortyzuje się je przez 5 lat – tymczasem korzystając z leasingu operacyjnego koszty takiego pojazdu można rozliczyć już choćby w 2 czy 3 lata.
• chcą uniknąć naliczenia VAT w pełnej wysokości w momencie zakupu/dostawy środka trwałego.
• chcą zaliczyć w koszty wysoką opłatę wstępną, np.: jeżeli czynsz inicjalny wynosi 45% wartości środka trwałego, to można zaliczyć go w koszty w miesiącu jego poniesienia. Dzieje się tak zazwyczaj pod koniec roku podatkowego aby zoptymalizować koszty.
To tylko niektóre powody, dla których lepiej jest skorzystać z leasingu operacyjnego. Podkreślamy przy tym, że jest to zdecydowanie najbardziej popularna forma leasingu w naszym kraju.

Kiedy leasing finansowy?
Kiedy więc lepszy będzie leasing finansowy?
• tu trzeba wspomnieć o kolejnej właściwości tej formy finansowania. Podczas gdy leasing operacyjny jest traktowany podatkowo jako usługa i objęty stawką 23% VAT, to leasing finansowy jest „dostawą towarów”. Przez to objęty jest stawką taką jak sam przedmiot leasingu. Jest to istotne, np. w przypadku leasingu sprzętu medycznego, który objęty jest niższą stawką VAT (8%).
• z podobnych jak powyższy powodów z leasingu finansowego można korzystać w przypadku chęci sfinansowania samochodów, na które sprzedający nie wystawia „pełnej” faktury VAT, a jedynie fakturę z VAT zwolnionym. W leasingu operacyjnym taki pojazd stałby się droższy o 23% (konieczność doliczenia VAT w takiej wysokości do każdej raty), tymczasem przy leasingu finansowym VAT zostanie doliczony tylko do części odsetkowej raty.
• leasing finansowy będzie dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców chcących skorzystać z „uprzywilejowanej” amortyzacji. Mamy tu na myśli, np. amortyzację jednorazową de minimis dla tzw. Małych podatników , czy też amortyzację o podwyższonej stawce, która może być zastosowana dla przedmiotów używanych.
• krótki okres – jeżeli korzystającemu zależy na bardzo krótkim okresie leasingu, np. 12 miesięcy, to pozostaje mu jedynie leasing finansowy. Leasing operacyjny ma w tym ograniczenia (o czym niżej, w wadach).
• wreszcie, wspomniana już wcześniej, możliwość naliczenia VAT od całej wartości przedmiotu leasingu i odsetek już w pierwszym miesiącu umowy – dla niektórych przedsiębiorców jest to istotne.
Podobnie jak w przypadku leasingu operacyjnego, tak i tu nie są to wszystkie cechy, które przemawiają za wyborem leasingu kapitałowego.

Wady leasingu operacyjnego
• minimalny okres leasingu – musi on wynosić minimum 40% okresu normatywnej stawki amortyzacji przedmiotu umowy. Regulują to przepisy podatkowe i tak, np.: umowa leasingu samochodów osobowych czy dostawczych trwać musi minimum 24 miesiące, a ciągników siodłowych czy wielu popularnych maszyn i urządzeń nawet minimum 3 lata.
• wysokość wykupu po zakończeniu – najczęściej wynosi on 1% początkowej wartości przedmiotu leasingu, są jednak sytuacje kiedy (z powodu ograniczeń podatkowych) wynosi on więcej. Tak będzie np.: w przypadku leasingu samochodów na krótki okres, gdzie po dwóch latach wynosi on z reguły 16-20% wartości, a w przypadku większości maszyn i urządzeń po trzech latach będzie to minimum 20%. Jeżeli wykup miałby być mniejszy (1%), to okres leasingu musi być odpowiednio dłuższy.
• brak możliwości amortyzacji, czyli także niemożliwe jest skorzystanie z „uprzywilejowanych” jej stawek.

Wady leasingu finansowego
• podatek VAT naliczony w całości z chwilą dostawy przedmiotu (dla niektórych może to być zaleta).
• czynsz inicjalny, niezależnie od jego wysokości nie będzie kosztem uzyskania przychodu.
• w przypadku większości popularnych przedmiotów leasingu (np.: nowe samochody osobowe) mniejsza „tarcza podatkowa” niż przy leasingu operacyjnym.

Zmiany wprowadzone w ramach Polskiego Ładu
W związku z przepisami przyjętymi w ramach Polskiego Ładu, zmieniają się zasady dotyczące wykupu pojazdów do majątku prywatnego dla firm po zakończeniu umowy leasingu. Od 1 stycznia 2022 roku w takiej sytuacji przedsiębiorca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego przy sprzedaży samochodu.
Do tej pory leasingobiorcy mogli prywatnie wykupić auto po zakończeniu umowy leasingowej, a następnie odsprzedać je innej osobie po pół roku użytkowania, bez konieczności płacenia podatku dochodowego. Od stycznia 2022 roku nowe przepisy wydłużą ten okres aż do 6 lat. Chcąc sprzedać samochód przed ich upływem, przedsiębiorca będzie musiał zapłacić podatek od wartości pojazdu.

Agnieszka Łukaszuk – główna księgowa w  BIALTAX Kancelaria księgowo podatkowa

Chcesz wiedzieć więcej ? – wypełnij poniższy formularz i poproś o kontakt